כלי סימון - הלאסו המגנטישינוי אחרון: 25/10/2018, 08:45