תכנית לימודים - תכנת פוטושופ Photoshop - תשעט

אז התחלנו סוף סוף ללמוד את תכנת עיבוד התמונות "פוטושופ".

הנושאים אותם נלמד: 

חלק א'

חלק ב'

 1. גרפיקת מפת סיביות:
  • פיקסלים
  • יתרונות וחסרונות

 2. גרפיקה ווקטורית - עצמים ווקטוריים:
  • מבנה קובץ גרפיקה ווקטורית
  • צבע בגרפיקה ווקטורית
  • יתרונות וחסרונות

 3. רזולוציה:
  • DPI
  • רזולציית תמונה
  • רזולציית מסך

 4. צבעים:
  • RGB
  • CMYK

 5. המבנה הבסיסי של התכנה:
  • פתיחת התכנה
  • שורת התפריטים
  • ארגז הכלים
  • סרגל האפשרויות
  • לוחות
  • משטח עבודה

 6. תחילת העבודה עם קבצים:
  • יצירת קובץ חדש
  • פתיחת קובץ קיים

 7. שמירת קבצים:
  • שמירת תמונה חדשה
  • שמירת תמונה קיימת
  • שמירת קבצים בפורמטים שונים
  • שמירה נכונה

 8. תצוגה וניווט:
  • שינוי מצב תצוגת מסך
  • קומפוזיציה של חלונות
  • טאבים
  • שינוי רמת ZOOM
  • שימוש בלוח ה-Navigator
  • הצגת תמונה אחת בשני חלונות
  • Crop הפקודה
 9. בחירת צבעים:
  • צבע הקדמה וצבע הרקע
  • שימוש בלוח Color
  • שימוש בלוח Swatches
  • בחירת צבע מתוך תמונה 

 10. כלי מילוי
  • Paint Bucket
  • Pattern
  • Gradient
  • הפקודה Fill

 11. מברשות
  • ההבדל בין מברשת לעיפרון   
  • בחירת מברשת
  • Brushes הלוח
  • שמירת מברשת חדשה
  • יצירת מברשות
  • מחק

 12. בחירה
  • בחירה מלבנית או אליפטית
  • בחירה חופשית
  • בחירה מצולעת
  • Magic Wand
  • שימוש ב-Feather
  • ביטול בחירה
  • שינוי בחירה
  • הוספה לבחירה, החסרה מבחירה והצטלבות בין בחירות
  • הזזת תוכן בחירה
  • העתקת תוכן בחירה

 13. סרגלים וקווי יישור
  • הצגה והסתרה סרגלים
  • הצגה והסתרה של קווי יישור
  • התכונה Snap
  • מיקום קווי יישור במקום נתון
  • הכלי Measure

 14. טרנספורמציה
  • רוטציה לפי מעלות
  • Flip   
  • Scale
  • Rotate
  • Skew
  • Distort
  • Perspective
  • Warp
  • טרנספורמציה חופשית  

 15. שכפול אזורים בתמונה
  • שכפול בין שתי תמונות
  • Pattern Stamp-ב שימוש 

 16. שכפול אזורים עם כלי ה-Patch ותיקון אזורים
  • כלי ה-Patch
  • Healing Brush-ב שימוש

 17. חידוד טשטוש ומריחת פיקסלים
  • Blur
  • Sharpen
  • Smudge  

 18. הבהרה, שריפה ושינוי הרוויה
  • Dodge
  • Burn
  • Sponge

 19. יסודות השכבה
  • יצירת שכבה חדשה
  • הפיכת בחירה לשכבה
  • שכפול שכבה
  • הסתרה והצגה של שכבות 
  • מחיקת שכבה
  • שינוי מאפייני שכבה 

 20. ניהול שכבות
  • ערימה מחדש של שכבות
  • המרת רקע לשכבה
  • המרת שכבה לרקע
  • הזזת שכבה
  • יצירת קבוצת שכבה
  • נעילת שכבה 

 21. העתקת שכבות
  • שמירת העתק של שכבה לקובץ חדש
  • גרירה והעתקה של שכבה לתמונה אחרת

 22. מיזוג והשטחה של שכבות
  • מיזוג כמה שכבות
  • שיטוח שכבות

 23. Align( יישור)
  • יישור אובייקטים 

 24. כלי עט )Tool Pen)
  • יצירת מסלול
  • המרת בחירה למסלול  
  • הזזת מסלול
  • ביצוע טרנספורמציה במסלול
  • העתקת מסלול באותה תמונה
  • העתקת מסלול לתמונה אחרת
  • שמירת מסלול
  • שינוי מסלול קיים
  • מחיקת מסלול
  • המרת מסלול לבחירה
  • יצירת מסלול עם משיכת מברשת
  • מילוי מסלול

 25. יצירת מסכת שכבה
  • הסתרה וחשיפה

 26. מסכה רגילה
  • מהי מסכה רגילה?
  • הוספת מסכה רגילה
  • הפעלת המסכה לצורך עריכה
  • הצגה והסתרה של מסכה
  • קישור בין השכבה למסכה
  • מחיקת מסכה

 27. מסכה מהירה
  • מהי מסכה מהירה?
  • הפעלת מצב מסכה מהירה
  • עריכת מסכה מהירה
  • שינו צבע ההדגשה
  • שמירת המסכה המהירה

 28. מסכה וקטורית
  • מהי מסכה וקטורית?
  • הוספת מסכה לפי מסלול פעיל
  • הפעלת המסכה לצורך עריכה
  • עריכת המסכה
  • הסתר/הצג מסכה וקטורית
  • קישור בין השכבה למסכה
  • מחיקת המסכה

 29. שילוב סוגי מסכות
  • ממסכה וקטורית למסכה רגילה
  • מיזוג שכבות המכילות מסכות
  • שיטוח שכבות המכילות מסכות
  • מיזוג שכבה המכילה מסכה עם שכבה ללא מסכה 
  • חיבור שכבות ישירות בחלון השכבות
  • שיפור החיבור בעזרת מסכה
  • ניתוק השכבות
  • חיבור של יותר משתי שכבות


 1. צורות
  • מהי צורה?
  • יצירת שכבת צורה
  • יצירת מסלול עבודה על ידי שימוש בצורה
  • יצירת אזור פיקסל גיאומטרי שעבר רסטריזציה
  • בחירת אופציות גיאומטריות עבור כלי צורה
  • ביצוע טרנספורמציה בשכבת צורה
  • שינוי קו מתאר של שכבת צורה קיימת
  • הפיכת מסכת וקטור של שכבה ללא פעילה
  • הוספה או החסרה של צורות זו מזו
  • הוספת צורה לבוחר הצורה המותאמת אישית
  • שינוי תכולת מילוי של שכבת צורה
  • ביצוע רסטריזציה בשכבת צורה

 2. טקסט בפוטושופ
  • הוספת מלל לתמונה
  • הגדרת גודל משטח הטקסט
  • חלון תכונות הטקסט
  • סימון ועריכה של טקסט
  • סוג הגופן (הפונט)
  • סגנונות
  • גודל אות
  • מרווח בין שורות
  • ריווח מילים וריווח אותיות
  • צימוד אותיות
  • הצרה/הרחבה של טקסט
  • הגבהה/הנמכה של טקסט
  • מרחק האות מקו הבסיס
  • צבע האות
  • הוספת סגנון לטקסט
  • אותיות גדולות/קטנות
  • החלקת קצוות לטקסט
  • חלון תכונות הפסקה
  • יישור טקסט
  • כניסת פסקה

 3. אפקטים
  • Wrap Text
  • הוספת אפקט לטקסט
  • עריכת נתוני האפקט

 4. חיפוש והחלפה של טקסט
  • ביצוע חיפוש והחלפה
  • קביעת אופי החיפוש

 5. בדיקת איות
  • בדיקת איות
  • כיצד מתבצע תהליך האיות
  • החלפת מילה שגויה
  • הוסף מילה למילון
  • שפות נוספות

 6. כלי הטקסט השונים
  • סוגי הכלים השונים
  • מהו טקסט בחירה?

 7. סגנון שכבה
  • מה זה סגנון שכבה?
  • הקניית סגנון לשכבה
  • הצגה/הסתרה של אפקט מתוך סגנון
  • ביטול סגנון שכבה
  • שינוי סגנון
  • העתקת סגנון
  • צרף סגנון שכבה לשכבות מקושרות

 8. סגנונות (אפקטים)
  • צל נופל
  • צל פנימי
  • הילה חיצונית
  • הילה פנימית
  • הבלטה ותחריט
  • תכונות חומר
  • מאפייני התאורה
  • קווי מתאר בתבליט
  • הוספת טקסטורה
  • בד משי
  • כיסוי צבע
  • כיסוי במעבר צבעים
  • כיסוי בתבנית
  • קו מתאר 

 9. חלון הסגנונות
  • שימוש בחלון הסגנונות
  • הוספת סגנון
  • מחיקת סגנון
  • הסרת סגנון משכבה
  • איפוס חלון הסגנונות
  • שמירת ספריית סגנונות 

 10. אטימות ושילוב
  • אפשרויות שילובה
  • אטימות המילוי
  • שילוב לפי ערוצים
  • שילוב צבעים של שכבה בקבוצה
  • שילוב צבעים מבוקר
  • שילוב לפי השכבה הפעילה
  • שילוב צבעים לפי השכבה התחתונה
  • טווחי שילוב לפי השכבה הפעילה
  • טווחי שילוב לפי השכבה התחתונה

 11. שיטות שילוב (Modes Blending)
  • מה הן שיטות שילוב?
  • Normal
  • Dissolve
  • Darken
  • Multiply
  • Color Burn
  • Linear Burn
  • Lighten
  • Screen
  • Color Dodge
  • Linear Dodge
  • Overlay
  • Soft Light
  • Hard Light
  • Vivid Light
  • Linear Light
  • Pin Light
  • Difference
  • Exclusion
  • Hue
  • Saturation
  • Color
  • Luminosity

 12. מושגי יסוד
  • מהי עריכת צבע?
  • ניגודיות
  • נקודת השחור / נקודת הלובן
  • ערוצי הצבע
  • חלון הערוצים
  • קריאת נתוני התמונה הדיגיטלית
  • שימוש בחלון המידע

 13. דגימה
  • מהי דגימה?
  • אזור הדגימה

 14. עריכת הבהירות/ניגודיות
  • מה הן הפקודות לעריכת בהירות/ניגודיות?
  • בהירות/ניגודיות
  • רמות
  • עקומות
  • רמות אוטומטיות
  • ניגודיות אוטומטית

 15. עריכת צבע
  • ערוצי צבע
  • איזון צבעים
  • גוון/רוויה
  • החלף צבע
  • צבע סלקטיבי
  • ערבול ערוצים

 16. תיקוני צבע אוטומטיים
  • צבע אוטומטי
  • וריאציות

 17. שכבות התאמה
  • מה הן שכבות התאמה?
  • הוספת שכבת התאמה
  • עריכת הנתונים בשכבת התאמה

 18. פילטרים
  • מהו פילטר?
  • פילטרים ליצירת אפקט טשטוש
  • פילטרים ליצירת הדמיה של טכניקות ציור שונות
  • פילטרים מעוותים
  • פילטרים העוסקים ב"רעש"
  • Median
  • פילטרים מבניים
  • פילטרים לשיפור חדות
  • Sketch
  • פילטרים מסגננים
  • וידיאו
  • Render – מה הם פילטרי Render?
  • פילטרים ליצירת תמונות מצוירות

 19. Liquify
  • הכלים
  • הרשת
  • הסרת כל העיוות מתמונת התצוגה המקדימה

 20. Action
  • Action חלון
  • הקלטה
  • Action הפעלת
  • הוספת קיצור מקלדת לפקודה
  • הכנסת פקודה מתוך תפריט
  • הקלט שוב
  • שילוב עצירה והודעה למשתמש
  • התערבות המשתמש תוך כדי נגינה
  • שלב מסלול
  • Batch - הפעלת רצף פעולות על כמה תמונות
  • יצירת תוכנה עצמאית מרצף פעולות
  • Image Processor
  • המרת קבצים מתיקיות


שינוי אחרון: 12/02/2019, 11:53