שינוי צבע לאובייקט:

א. מסמנים את האובייקט (למשל חולצה…) וטושופעל ידי כלי הלאסו המגנטי

ב. בוחרים את כלי המברשת ומשנים את ה-MODE בשורת האופציות ל-COLOR

ג. צובעים את החולצה עם המברשת

שינוי אחרון: 26/09/2017, 22:16