פעולות נוספות:

ביטול פעולה:

פעם אחת: CTRL + Z

כמה פעמים: CTRL + ALT + Z


*כדי לקבל את כלי היד ולהזיז את התמונה תוך כדי עבודה מבלי לצאת מהכלי:

לחיצה על מקש הרווח תוך כדי גרירה  עם העכברשינוי אחרון: 27/09/2017, 09:34