עבודה עם כלי הלאסו המגנטי:


  • פתיחת הקובץ File ---> Open

  • סימון הדמות או האלמנט ע"י כלי הלאסו המגנטי:

  • הקלקה במקום כלשהו סביב הדמות והזזת העכבר סביבו.

  • סגירת הסימון ע"י חזרה לנקודה הראשונה והקלקה עליהשינוי אחרון: 26/09/2017, 22:11