פעולות נוספות

 • הקטנה: Ctrl+T


 • קירוב המסך: כלי הזום

 • ריחוק המסך: Alt+כלי הזום

 • חזרה אחורה (ביטול פעולה):

  • שלב אחד: Ctrl+Z

  • כמה שלבים אחורה: Ctrl+Alt+Z

- ביטול סימון: Select--->Deselect • איך לסגור סימון כשלא מזההים את הנקודה הראשונה?
  מקליקים פעמיים באיזור

 • איך מוחקים נקודות עוגן כדי לתקן מסלול תוך כדי עבודה עם הלאסו המגנטי?

 • לוחצים על Delete

 • הפיכת בחירה:

        • Select--->Inverse

 • סימון כל תוכן הקובץ:

          • Select---->All


שינוי אחרון: 26/09/2017, 22:13