5.12.16 - יום ב'

  • 5.12.16 - יום ב'

    מה נלמד היום?


    1. כלי מעבר הצבע

    יצירת רקע עם כלי מעבר צבע (המשך)