28.11.16 - יום ב'

  • 28.11.16 - יום ב'

    מה נלמד היום?


    1. כלי מילוי

    דלי הצבע טקסטורה מעבר צבע הפקודת המילוי 2. מברשות בחירת מברשת לוח המברשות מברשות מיוחדות