• יחידה מס 1 - מבוא לתכנת ILLUSTRATOR

  אז התחלנו סוף סוף ללמוד את תכנת האיור הוקטורית "אילוסטרייטור".

  הנושאים הראשונים שנלמדו:

  הנושאים הבאים אותם נלמד:

  1. מבוא ומבנה התכנה:
   • פתיחת התכנה
   • שורת התפריט
   • ארגז הכלים
   • סרגל האפשרויות
   • לוחיות

  2. תחילת העבודה עם קבצים:
   • יצירת קובץ חדש
   • יצירת קובץ עם מספר עמודים
   • הגדרת אזורי גלישה
   • הגדרת עמוד
   • פתיחת קובץ קיים

  3. שמירת קבצים:
   • שמירת קובץ חדש
   • שמירת קובץ קיים
   • שמירת קובץ עבודה (בפורמט AI)
   • שמירת תמונה סגורה (בפורמט JPEG)

  4. תצוגה וניווט:
   • שינוי מצב תצוגת מסך
   • מרחק שינויים
   • זום (ZOOM IN, ZOOM OUT)
   • חלונות וטאבים

  5. עצמים גרפיים:
   • סרטוט עצמים גרפיים בסיסיים: מלבן ואליפסה, פוליגונים, כוכב...
   • שינוי גודל צורה
   • סיבוב ועיוות: לוחית ה-TRANSFORM
   • יישור: לוחית ה-ALIGN
   • עריכת מסלול (הוספה\החסרה): לוחית ה- PATHFINDER
   • היפוך אופקי ואנכי - REFLECT או FLIP HORIZONTAL / FLIP VERTICAL
   • סידור לעומת עצמים אחרים (אחורה, קדימה) - ARRANGE 
   • נעילת אובייקט - LOCK

  6. תכונות אובייקטים:
   • מילוי (FILL)
   • קו מתאר (STROKE)
   • עובי קו המתאר
   • סגנון קו המתאר
  1. יבוא ויצירת מלל
  2. יבוא גרפיקה
  3. צבע
  4. שקיפות
  5. כלי עיוות
  6. פילטרים
  7. מעטפות
  8. שכבות
  9. LIVE TRACE
  10. LIVE PAINT
  11. אופן יצירת כרטיס ביקור באילוסטרייטור
  12. אופן יצירת לפייר


  יחידה מס 2 - תכנת ILLUSTRATOR - עצמים גרפיים (צורות)עיצוב שלט חוצות (פרויקט לבגרות)