כיתת גרפיקה יב5 תשעט: כל המשתתפים

מסננים

שיעור מס 2 - כלי סימון - Photoshop

מטלה מטלה תרגיל מס 1 - יב5